Holdninger / retningslinjer

Yrjar ønsker å gå foran som et godt eksempel og har derfor valgt å ta stilling til følgende tema:
Retningslinjer alkohol i IL Yrjar
Retningslinjer foreldre i IL Yrjar
Retningslinjer mobbing i IL Yrjar
Retningslinjer utøvere i IL Yrjar

Share